Om mig

Välkommen

som du är, där du är

Psykologmottagningen på Kilbäcksgatan 42 drivs av mig, Emelie Haglund.  Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av psykologarbete med vuxna, barn/ungdomar och familjer. Jag erbjuder psykologsamtal/psykologisk behandling i en lugn och trygg miljö i centrala Uddevalla. Tillsammans hjälps vi åt att reda ut vad just du eller ni behöver hjälp med.


Jag är speciellt intresserad av psykologisk kvinnohälsa och vill bidra till ökat välmående genom livets olika faser. Jag delar lokaIer med Praktikertjänst Kvinnlig hälsa och vid behov kan jag samarbeta med gynekolog.


För  mig är det viktigt att den jag möter känner sig hörd och förstådd utifrån sina förutsättningar. Jag arbetar med individen i fokus. Därför finns det ingen färdig mall för våra samtal utan jag anpassar efter önskemål och behov. Jag har utbildning i både kbt och psykodynamisk terapi och anpassar metod och upplägg utifrån just dina behov.


När du går i samtal hos mig kan du känna dig trygg att det går till på riktigt sätt. Jag är legitimerad av Socialstyrelsen, vilket innebär en kvalitetssäkring för dig som klient att jag arbetar jag utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och att jag har tystnadsplikt. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna och innehar patientförsäkring. För närvarande fördelar jag min arbetstid på denna psykologmottagning samt på barnkliniken och kvinnokliniken Näl/Uddevalla sjukhus.