Tjänster

Psykologsamtal

Det kan finnas många olika anledningar till att söka psykologsamtal/psykologisk behandling. En del lider av orostankar och ångest, nedstämdhet, stress eller liknande. Det kan också handla om relationsproblem eller en önskan om att fördjupa sin förståelse för sig själv, sitt fungerande eller sin historia. 


I samarbete med Praktikertjänst Kvinnlig hälsa möjliggörs tvärprofessionellt samarbete med fokus på kvinnohälsa. Mottagningen har en strävan och önskan om att hjälpa och stötta kvinnor i livets olika skeden och jag erbjuder därigenom stöd och behandling vid olika besvär som kan uppstå under ett kvinnoliv så som t ex:

- PMS-besvär, smärtproblematik, klimakteriebesvär

- Besvär förknippat med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod

- Fertilitetsproblem och ofrivillig barnlöshet, missfall


Jag har god förståelse för fertilitetsproblem och den sorg och livskris det kan innebära. Du/Ni är varmt välkomna att boka tid för samtal vid ofrivillig barnlöshet. Varje person/pars situation är unik och vi utgår från just din/er situation. De kan handla om upprepade missfall, svårigheter att bli gravid, pågående eller stundande ivf-behandling eller donation eller något liknande. Vid behov kan jag samarbeta med gynekolog. 


Du kan egentligen söka för vilket psykologiskt problem eller behov som helst, det är dina behov och intressen som styr hur samtalen eller behandlingen läggs upp. Efter ett första samtal gör vi en gemensam plan för fortsatt kontakt. Kommer vi fram till att jag inte är rätt person  att hjälpa dig kan jag hänvisa dig till lämplig behandlare/vårdinstans. 

Krisstöd

Ibland händer saker i livet som gör att vi tappar riktning och meningsfullhet. Det kan t ex vara händelser som innebär sorg pga förlust eller separation, eller att ha fått ett sjukdomsbesked. Vanligtvis så blir en psykologkontakt vid kris mer stödjande än behandlande och kan vara allt från enstaka samtal till en längre kontakt beroende på hur samtalen utvecklar sig.